Anders Edvardsen design, film & foto

Bli tillitsvalgt!

Dette er en rekruteringsfilm for tillitsvalgtssystemet ved Høgskolen i Gjøvik som jeg lagde våren 2012 for studiekvalitetsutvalget ved høgskolen.